ON
YOMEDIA

Le Minh Tri's Profile

Le Minh Tri

Le Minh Tri

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 3
Điểm 16
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • Le Minh Tri đã trả lời trong câu hỏi: Thực hiện phép tính (216 - 305) + (-98 + 198 ) Cách đây 10 tháng

  1]-134+100=-34

  2]

 • Le Minh Tri đã trả lời trong câu hỏi: CMR: Tổng của ba số liên tiếp chia hết cho 3 Cách đây 10 tháng

  đó là 123 ...l

   

 • Le Minh Tri đã trả lời trong câu hỏi: Thế nào là quang hợp? Cách đây 10 tháng

  Quang hợp là một quá trình tổng hợp lại các chất hữu cơ của các loại thực vật, một số vi khuẩn và tảo nhờ hấp thụ ánh sáng từ năng lượng của mặt trời. Để thực vật có thể quang hợp được thì phải có chất diệp lục có trong lục lạp.

Điểm thưởng gần đây (4)

 • Le Minh Tri: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
 • Le Minh Tri: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
 • Le Minh Tri: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
 • Le Minh Tri: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng

 

1=>1