ON
YOMEDIA

Kudo Shinichi's Profile

Kudo Shinichi

Kudo Shinichi

01/01/1970

Số câu hỏi 7
Số câu trả lời 17
Điểm 64
Kết bạn

Bạn bè (5)

Hoạt động gần đây (30)

Điểm thưởng gần đây (22)

  • Kudo Shinichi: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
  • Kudo Shinichi: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Kudo Shinichi: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Kudo Shinichi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Kudo Shinichi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Kudo Shinichi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Kudo Shinichi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Kudo Shinichi: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Kudo Shinichi: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Kudo Shinichi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng

 

1=>1