ON
YOMEDIA

thu hien's Profile

 thu hien

thu hien

01/01/1970

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 3
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (7)

  • thu hien: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • thu hien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • thu hien: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • thu hien: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • thu hien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • thu hien: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • thu hien: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng

 

1=>1