ON
YOMEDIA

Hạnh Nguyên's Profile

Hạnh Nguyên

Hạnh Nguyên

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Hạnh Nguyên đã đặt câu hỏi: Đồ thị hàm số, đường thẳng song song. Cách đây 11 tháng

  Mọi người giải giùm mình với

  Bài 1 : Cho hàm số bậc nhất : y = ax – 4  (1). Xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau

  a) đồ thị hàm số (1) đi qua điểm M(2; 3)

  b) đồ thị hàm số (1) cắt đường thẳng y = -3x + 2 tại điểm có tung độ bằng 5

  Bài 2: Tìm m, n biết rằng đường thẳng d1 : y = 2mx + 4n đi qua điểm A(2; 0) và song song với đường thẳng d2 : y= 4x +3.         

 • Hạnh Nguyên đã đặt câu hỏi: Đồ thị hàm số , đường tròn Cách đây 11 tháng

  Bai 1 :Tìm m, n biết rằng đường thẳng d1: y = 2mx + 4n đi qua điểm A(2; 0) và song song với đường thẳng d2: y = 4x + 3    

  Bài 2: Cho đường tròn (O), điểm I nằm bên ngoài đường tròn (O). Kẻ các tiếp tuyến IA và IB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của IO và AB. Biết AB = 24cm ;

  IA = 20cm

  a) Chứng minh OH vuông góc với AB

  --- > giải hộ tui với

  a) Tính độ dài AH ; IH ; OH

  b) Tính bán kính của đường tròn (O)

Điểm thưởng gần đây (2)

 • Hạnh Nguyên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Hạnh Nguyên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng

 

1=>1