ON
YOMEDIA

Nguyễn Thắng's Profile

 Nguyễn Thắng

Nguyễn Thắng

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 1
Điểm 6
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Nguyễn Thắng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Thắng: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng

 

1=>1