YOMEDIA

Vietanh Tran's Profile

 Vietanh Tran

Vietanh Tran

01/01/1970

Số câu hỏi 4
Số câu trả lời 397
Điểm 1174
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (288)

  • Vietanh Tran: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Vietanh Tran: trả lời câu hỏi, user trả lời được +2 (+2đ) Cách đây 5 tháng
  • Vietanh Tran: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Vietanh Tran: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Vietanh Tran: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Vietanh Tran: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Vietanh Tran: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Vietanh Tran: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Vietanh Tran: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
  • Vietanh Tran: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1