ON
YOMEDIA

Hazuka Saotome's Profile

Hazuka Saotome

Hazuka Saotome

01/01/1970

Số câu hỏi 8
Số câu trả lời 21
Điểm 114
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (32)

 • Hazuka Saotome đã trả lời trong câu hỏi: Làm các bài tập trong hình giúp mình với nhé. Cách đây 10 tháng

  Câu 1:

  Đoạn văn được trích trong văn bản Bài học đường đời đầu tiên.

  Văn bản này được kể theo ngôi kể thứ nhất

  Câu 2:

  Phương thức biểu đạt chính của văn bản này là tự sự

 • Hazuka Saotome đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết 4×(5-x)-3×(1-x)=-9 Cách đây 11 tháng

  a, 145 + x = -200

               x = -200 -145

               x = -345

   

 • Hazuka Saotome đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết |x-5|=(-4). 2 Cách đây 11 tháng

  |x-5|= -4.2

  |x-5|= -8

  => |x-5|= 8 hoặc |x-5|= -8

  TH1: x- 5 =8                             TH2:  x- 5= -8

               x= 8+5                                     x= -8 +5

               x= 13                                       x=  -3

  Vậy x thuộc { 13; -3 }

         

   

 • Hazuka Saotome đã trả lời trong câu hỏi: Tính -144-[2-(+144)] Cách đây 11 tháng

  5, -144 -[ 29- (+144) - (+144)]

  = -144 -[ -115 - (+144)]

  = -144 - (-259)

  = 115

  6, 1+ (-2) +3+ (-4)+...+19+(-20)

  [1+ (-2)] + [3+ (-4)] +...+ [19+(-20)]

  = ( -1 )+ (-1) +... + (-1)

  = (-1).10

  = -10

  7, 1-2+3-4+...+99-100

  =(1-2) + (3-4) +...+ (99-100)

  = (-1) +(-1) +...+ (-1)

  =  (-1) .50

  =  -50

  8, 35. 18 - 5. 7. 28

  = 35 . 18 - 35 .28

  = 35. (18-28)

  = 35. (-10)

  = -350

 • Hazuka Saotome đã trả lời trong câu hỏi: Tìm số nguyên x biết x-8=-10 Cách đây 11 tháng

  x -8 =-10

     x  = -10 +8

     x = -2

 • Hazuka Saotome đã trả lời trong câu hỏi: Tìm GTNN của x sao cho 1986 Cách đây 11 tháng

  x có giá trị lớn nhất 2010

  x có giá trị nhỏ nhất 1984

 • Hazuka Saotome đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x thuộc Z biết x chia hết 5 và -12 < x Cách đây 11 tháng

  x thuộc { -10; 10; -5; 5}

 • Hazuka Saotome đã trả lời trong câu hỏi: Tính chu vi tấm bìa hình vuông có diện tích 64cm vuông Cách đây 11 tháng

  Cạnh của tấm bìa hình vuông là:

   64 = 8 x 8

  Chu vi tấm bìa hình vuông là:

   8 x 4 = 32 (cm)

     Đáp số: 32 cm

 • Hazuka Saotome đã trả lời trong câu hỏi: Give a suitable match you must not play football here? Cách đây 11 tháng

  1-G

  2-B

  3-D

  4-H

  5-A

 • Hazuka Saotome đã trả lời trong câu hỏi: Nghĩa của từ Hall là gì? Cách đây 11 tháng

  hall có 3 nghĩa:

       +, đại sảnh

       +, phòng lớn

       +, nhà của địa chủ

Điểm thưởng gần đây (30)

 • Hazuka Saotome: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
 • Hazuka Saotome: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
 • Hazuka Saotome: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Hazuka Saotome: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Hazuka Saotome: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Hazuka Saotome: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Hazuka Saotome: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Hazuka Saotome: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Hazuka Saotome: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Hazuka Saotome: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng

 

1=>1