ON
YOMEDIA

Nguyen Thuy's Profile

Nguyen Thuy

Nguyen Thuy

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 17
Điểm 51
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (14)

  • Nguyen Thuy: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyen Thuy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyen Thuy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyen Thuy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyen Thuy: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyen Thuy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyen Thuy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyen Thuy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyen Thuy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyen Thuy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng

 

1=>1