ADMICRO

Vinh Trinh's Profile

 Vinh Trinh

Vinh Trinh

01/01/1970

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 17
Điểm 41
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (19)

  • Vinh Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Vinh Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Vinh Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Vinh Trinh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Vinh Trinh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Vinh Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Vinh Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Vinh Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Vinh Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Vinh Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
ADMICRO

 

ON