ON
YOMEDIA

(Ani) Hạnh's Profile

(Ani) Hạnh

(Ani) Hạnh

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 7
Điểm 18
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (12)

Điểm thưởng gần đây (9)

  • (Ani) Hạnh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • (Ani) Hạnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • (Ani) Hạnh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • (Ani) Hạnh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • (Ani) Hạnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • (Ani) Hạnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • (Ani) Hạnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • (Ani) Hạnh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • (Ani) Hạnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng

 

1=>1