ON
YOMEDIA

Canxi Huy's Profile

Canxi Huy

Canxi Huy

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 183
Điểm 825
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (175)

  • Canxi Huy: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 ngày
  • Canxi Huy: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Canxi Huy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Canxi Huy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Canxi Huy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Canxi Huy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Canxi Huy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Canxi Huy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Canxi Huy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Canxi Huy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1