ON
YOMEDIA

Ngô Thị Hà's Profile

 Ngô Thị Hà

Ngô Thị Hà

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 8
Điểm 19
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (7)

  • Ngô Thị Hà: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Ngô Thị Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Ngô Thị Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Ngô Thị Hà: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Ngô Thị Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Ngô Thị Hà: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Ngô Thị Hà: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng

 

1=>1