ON
YOMEDIA

nguyễn hùng vương's Profile

 nguyễn hùng vương

nguyễn hùng vương

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 45
Điểm 115
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (41)

  • nguyễn hùng vương: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • nguyễn hùng vương: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • nguyễn hùng vương: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • nguyễn hùng vương: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • nguyễn hùng vương: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • nguyễn hùng vương: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • nguyễn hùng vương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • nguyễn hùng vương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • nguyễn hùng vương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • nguyễn hùng vương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1