ON
YOMEDIA

Mỹ Dung's Profile

 Mỹ Dung

Mỹ Dung

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 4
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (7)

  • Mỹ Dung: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Mỹ Dung: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Mỹ Dung: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Mỹ Dung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Mỹ Dung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Mỹ Dung: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Mỹ Dung: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1