ON
YOMEDIA

Jack Phương Tuấn's Profile

Jack Phương Tuấn

Jack Phương Tuấn

01/01/1970

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 2
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (7)

  • Jack Phương Tuấn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Jack Phương Tuấn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Jack Phương Tuấn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Jack Phương Tuấn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Jack Phương Tuấn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Jack Phương Tuấn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Jack Phương Tuấn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1