ON
YOMEDIA

Nguyễn Thanh Hà's Profile

 Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Thanh Hà

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 12
Điểm 27
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (10)

  • Nguyễn Thanh Hà: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Thanh Hà: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thanh Hà: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1