ON
YOMEDIA

PY Ngọc's Profile

PY Ngọc

PY Ngọc

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 5
Điểm 27
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (5)

Điểm thưởng gần đây (7)

  • PY Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • PY Ngọc: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • PY Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • PY Ngọc: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • PY Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • PY Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • PY Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1