ON
YOMEDIA

☆》Hãčķěř《☆ (TAT)'s Profile

☆》Hãčķěř《☆ (TAT)

☆》Hãčķěř《☆ (TAT)

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 9
Điểm 50
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (11)

 • ☆》Hãčķěř《☆ (TAT) đã đặt câu hỏi: Câu hỏi khó Cách đây 11 tháng

  Tìm n biết 2n+3 và 4n+1 là 2 số nguyên tố cùng nhau

 • ☆》Hãčķěř《☆ (TAT) đã trả lời trong câu hỏi: Tìm số nguyên x -45(-x)=26 Cách đây 11 tháng

  Có x - 45(-x)=26

  => x-(-45x)=26

  =>x+45x=26

  => 46x=26

  => x=13/23

 • ☆》Hãčķěř《☆ (TAT) đã trả lời trong câu hỏi: Tìm GTNN của A = |x + 2| + 50 Cách đây 11 tháng

  Bài 1: 

  a) Vì |x + 2| lớn hơn hoặc bằng 0

  => |x + 2| + 50 lớn hơn hoặc bằng 50

  Dấu "=" xảy ra khi |x + 2| = 0=> x=-2

  Vậy A có giá trị nhỏ nhất là 50

  b) Vì |x-100| lớn hơn hoặc bằng 0

          |y+200| lớn hơn hoặc bằng 0

       => |x-100|+|y+200| lớn hơn hoặc bằng 0

       =>  |x-100|+|y+200|-1 lớn hơn hoặc bằng -1

  Dấu "=" xảy ra khi   |x-100|+|y+200|=0

   =>|x-100|=0 và  |y+200|=0

  =>x=100 và y=-200

  Vậy B có giá trị nhỏ nhất là -1

  c) Vì |x+5| lớn hơn hoặc bằng 0

  => 2015-|x+5| bé hơn hoặc bằng 2015

  Dấu "=" xảy ra khi |x+5|=0

  => x+5=0

  => x=-5

  Vậy giá trị lớn nhất của 2015- |x+5| là 2015

  Chúc bạn hoc tốt

   

   

 • ☆》Hãčķěř《☆ (TAT) đã trả lời trong câu hỏi: Xét biểu thức là số nguyên tố hay hợp số Cách đây 1 năm

  a) Vi 123456789 chia het cho 9

  729 chia het cho 9

  A>9 => A la hop so

  b) 5.7.8.9.11 chia het cho 11

  132 chia het cho 11

  B>11 => B la hop so

 • ☆》Hãčķěř《☆ (TAT) đã trả lời trong câu hỏi: Tìm n sao cho (2n+3, 4n+1)=1 Cách đây 1 năm

  Minh bao la n khac 5k-4

 • Tìm n sao cho (2n+3,4n+1)=1

 • ☆》Hãčķěř《☆ (TAT) đã trả lời trong câu hỏi: 82 đổi ra thừa số nguyên tố được bao nhiêu? Cách đây 1 năm

  82=2.41

   

 • ☆》Hãčķěř《☆ (TAT) đã trả lời trong câu hỏi: Tìm BCNN ( 20,10,30) Cách đây 1 năm

  Có 20=2^2.5

  10=2.5

  30=2.3.5

  => BCNN(20,10,30)=2^2.3.5=60

 • ☆》Hãčķěř《☆ (TAT) đã trả lời trong câu hỏi: Tổng của bốn số tự nhiên liên tiếp có chia hết cho 4 không Cách đây 1 năm

  Giả sử số bé nhất trong 4 số là n

  Có tổng 4 số đó là n+(n+1)+(n+2)+(n+3)

  =4n +10

  4n chia hết cho 4 nhưng 10 ko chia hết cho 4 

  => tổng 4 stn liên tiếp ko chia hết cho 4

 • ☆》Hãčķěř《☆ (TAT) đã trả lời trong câu hỏi: Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích (n+4)(n+ 5) chia hết cho 2 Cách đây 1 năm

  TH1:n lẻ

  =>n+5 chẵn

  =>(n+4)(n+5) chia hết cho 2

  TH2:n chẵn

  =>n+4 chẵn

  =>(n+4)(n+5) chia hết cho 2

Điểm thưởng gần đây (13)

 • ☆》Hãčķěř《☆ (TAT): Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 tuần
 • ☆》Hãčķěř《☆ (TAT): user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • ☆》Hãčķěř《☆ (TAT): trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • ☆》Hãčķěř《☆ (TAT): trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • ☆》Hãčķěř《☆ (TAT): thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • ☆》Hãčķěř《☆ (TAT): trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • ☆》Hãčķěř《☆ (TAT): trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • ☆》Hãčķěř《☆ (TAT): user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • ☆》Hãčķěř《☆ (TAT): trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • ☆》Hãčķěř《☆ (TAT): trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1