ON
YOMEDIA

Hồ Thị Trà My's Profile

Hồ Thị Trà My

Hồ Thị Trà My

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

Điểm thưởng gần đây (4)

  • Hồ Thị Trà My: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Hồ Thị Trà My: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 10 Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn) (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Hồ Thị Trà My: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 2 Khảo nghiệm giống cây trồng) (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Hồ Thị Trà My: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 1 Bài mở đầu) (+2đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1