ON
YOMEDIA

Nhi's Tuyết's's Profile

Nhi's Tuyết's

Nhi's Tuyết's

01/01/1970

Số câu hỏi 6
Số câu trả lời 17
Điểm 52
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (28)

  • Nhi's Tuyết's: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nhi's Tuyết's: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nhi's Tuyết's: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nhi's Tuyết's: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nhi's Tuyết's: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Nhi's Tuyết's: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nhi's Tuyết's: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nhi's Tuyết's: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nhi's Tuyết's: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nhi's Tuyết's: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1