ON
YOMEDIA

Thuận Khang's Profile

 Thuận Khang

Thuận Khang

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 6
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (6)

  • Thuận Khang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Thuận Khang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Thuận Khang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Thuận Khang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Thuận Khang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Thuận Khang: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1