ON
YOMEDIA

's Profile

01/01/1970

Số câu hỏi
Số câu trả lời
Điểm

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (88)

  • Dươngsasuke : thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Dươngsasuke : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Dươngsasuke : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Dươngsasuke : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Dươngsasuke : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Dươngsasuke : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Dươngsasuke : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Dươngsasuke : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Dươngsasuke : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Dươngsasuke : câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1