ON
YOMEDIA

Tran Thachanh's Profile

Tran Thachanh

Tran Thachanh

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 2
Điểm 11
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

Điểm thưởng gần đây (3)

  • Tran Thachanh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Tran Thachanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Tran Thachanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1