ON
YOMEDIA

Minjoo Park's Profile

Minjoo Park

Minjoo Park

01/01/1970

Số câu hỏi 19
Số câu trả lời 29
Điểm 170
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (50)

Điểm thưởng gần đây (55)

  • Minjoo Park: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
  • Minjoo Park: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
  • Minjoo Park: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 6 Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á) (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Minjoo Park: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
  • Minjoo Park: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Minjoo Park: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
  • Minjoo Park: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 5 tháng
  • Minjoo Park: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Minjoo Park: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Minjoo Park: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1