ON
YOMEDIA

HUỲNH MINH VY's Profile

HUỲNH MINH VY

HUỲNH MINH VY

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 2
Điểm 12
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • HUỲNH MINH VY đã trả lời trong câu hỏi: Vấn đề ô nhiễm ở đới ôn hòa Cách đây 1 năm

    vấn đề ô nhiễm ở đới ôn hòa rất nghiêm trọng

  • HUỲNH MINH VY đã trả lời trong câu hỏi: Làm đoạn văn về my favourite drink 30 đến 40 từ? Cách đây 1 năm

    My favourite is lemonade.I often drink it at home.Lemonade is made from lemon,suga,water and ice.I make it very well.I usually lemonade in the morning.I like it very much and I think it is good for our health.

Điểm thưởng gần đây (4)

  • HUỲNH MINH VY: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • HUỲNH MINH VY: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • HUỲNH MINH VY: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • HUỲNH MINH VY: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1