ON
YOMEDIA

Huỳnh Thơ's Profile

Huỳnh Thơ

Huỳnh Thơ

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 2
Điểm 10
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Huỳnh Thơ đã trả lời trong câu hỏi: Tìm khối lượng m của niken bám vào catot ? Cách đây 1 năm

  Ta có : m=k.q = k. I .t =0,3.5.(1.60.60) =5400 (g)

          *  Thời gian luôn phải đổi ra giây 

          

 • Huỳnh Thơ đã trả lời trong câu hỏi: Giải thích hiện tượng dương cực tan ? Cách đây 1 năm

  xét trường hợp : điện phân dd CuSO4 mà cực dương của bình điện phân là Cu 

  Giải thích : ion Cu2+ chuyển động theo chiều điện trường đến cực âm của bình điện phân nhân 2e từ điện cực trở thành nguyên tử Cu bám vào cực âm , ion SO42-chuyển động ngược chiều điện trường đến cực dương tác dụng vơi 1 ion Cu2+ ở điện cực tạo thành phân tử CuSO4 , muối Cu vừa tạo thành tan ngay vào dd.

  Kết quả: cực dương bằng Cu bị mòn dần 

               cực âm có Cu bám vào 

  * HT điện phân dương cực tan xảy ra với tất cả các trường hợp điện phân dd muối kim loại mà cực dương làm bằng chính lim loại đó .

Điểm thưởng gần đây (2)

 • Huỳnh Thơ: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Huỳnh Thơ: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1