ON
YOMEDIA

Nguyễn Thị Thảo's Profile

Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Thị Thảo

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 10
Điểm 51
Kết bạn

Bạn bè (5)

Hoạt động gần đây (19)

Điểm thưởng gần đây (17)

 • Nguyễn Thị Thảo: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
 • Nguyễn Thị Thảo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Thị Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Thị Thảo: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Thị Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Thị Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Thị Thảo: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Thị Thảo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Thị Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Thị Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1