ON
YOMEDIA

Quang Dang Duc's Profile

 Quang Dang Duc

Quang Dang Duc

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 35
Điểm 144
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (35)

  • Quang Dang Duc: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Quang Dang Duc: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Quang Dang Duc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Quang Dang Duc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Quang Dang Duc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Quang Dang Duc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Quang Dang Duc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Quang Dang Duc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Quang Dang Duc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Quang Dang Duc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1