ON
YOMEDIA

Thủy Tiên Nguyễn's Profile

 Thủy Tiên Nguyễn

Thủy Tiên Nguyễn

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 7
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (15)

  • Thủy Tiên Nguyễn: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Thủy Tiên Nguyễn: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Thủy Tiên Nguyễn: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Thủy Tiên Nguyễn: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Thủy Tiên Nguyễn: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Thủy Tiên Nguyễn: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Thủy Tiên Nguyễn: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Thủy Tiên Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Thủy Tiên Nguyễn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Thủy Tiên Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1