ON
YOMEDIA

Trịnh Hiền's Profile

Trịnh Hiền

Trịnh Hiền

01/01/1970

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 5
Điểm 20
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (11)

  • Trịnh Hiền: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Trịnh Hiền: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Trịnh Hiền: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Trịnh Hiền: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Trịnh Hiền: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Trịnh Hiền: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Trịnh Hiền: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Trịnh Hiền: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Trịnh Hiền: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Trịnh Hiền: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1