ON
YOMEDIA

Nguyễn Phương Nga's Profile

Nguyễn Phương Nga

Nguyễn Phương Nga

01/01/1970

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 4
Điểm 26
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (10)

Điểm thưởng gần đây (16)

  • Nguyễn Phương Nga: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Phương Nga: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Phương Nga: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Phương Nga: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Phương Nga: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Phương Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Phương Nga: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Phương Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Phương Nga: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Phương Nga: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1