ON
YOMEDIA

Hoàng Nhi's Profile

Hoàng Nhi

Hoàng Nhi

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 5
Điểm 19
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (5)

Điểm thưởng gần đây (8)

  • Hoàng Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Hoàng Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Hoàng Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Hoàng Nhi: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
  • Hoàng Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Hoàng Nhi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 5 Tôn trọng kỷ luật) (+3đ) Cách đây 1 năm
  • Hoàng Nhi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Hoàng Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1