ON
YOMEDIA

Nguyễn Kha's Profile

Nguyễn Kha

Nguyễn Kha

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn Kha đã đặt câu hỏi: Cho ví dụ Cách đây 1 năm

    Cho ví dụ chứng minh:

    Thực tiễn là cơ sở của nhận thức 

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Nguyễn Kha: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Kha: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1