ON
YOMEDIA

Phuong Nguyen's Profile

 Phuong Nguyen

Phuong Nguyen

01/01/1970

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 5
Điểm 23
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (10)

  • Phuong Nguyen: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Phuong Nguyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Phuong Nguyen: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Phuong Nguyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Phuong Nguyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Phuong Nguyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Phuong Nguyen: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Phuong Nguyen: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Phuong Nguyen: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Phuong Nguyen: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1