YOMEDIA

Nguyễn Văn Gia Bảo's Profile

Nguyễn Văn Gia Bảo

Nguyễn Văn Gia Bảo

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 38
Điểm 194
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (40)

Điểm thưởng gần đây (44)

  • Nguyễn Văn Gia Bảo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Văn Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Văn Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Văn Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Văn Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Văn Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Văn Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Văn Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Văn Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Văn Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng