ON
YOMEDIA

Nguyễn Nhi's Profile

Nguyễn Nhi

Nguyễn Nhi

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 1
Điểm 8
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (4)

  • Nguyễn Nhi: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Nhi: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Nhi: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1