ON
YOMEDIA

Nguyen Thi Minh Nguyet Nguyet's Profile

Nguyen Thi Minh Nguyet Nguyet

Nguyen Thi Minh Nguyet Nguyet

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 15
Điểm 10
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

Điểm thưởng gần đây (5)

  • Nguyen Thi Minh Nguyet Nguyet: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyen Thi Minh Nguyet Nguyet: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyen Thi Minh Nguyet Nguyet: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyen Thi Minh Nguyet Nguyet: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyen Thi Minh Nguyet Nguyet: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1