ON
YOMEDIA

Lường Anh Minh's Profile

Lường Anh Minh

Lường Anh Minh

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 1
Điểm 10
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

Điểm thưởng gần đây (4)

  • Lường Anh Minh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Lường Anh Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Lường Anh Minh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 9 Vì sao cần có hệ điều hành?) (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Lường Anh Minh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 1 Thông tin và Tin học) (+3đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1