ON
YOMEDIA

Phạm Thanh Trúc's Profile

 Phạm Thanh Trúc

Phạm Thanh Trúc

01/01/1970

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (6)

  • Phạm Thanh Trúc: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Phạm Thanh Trúc: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Phạm Thanh Trúc: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Phạm Thanh Trúc: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Phạm Thanh Trúc: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Phạm Thanh Trúc: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1