AMBIENT

Nguyen ThanhThuy's Profile

Nguyen ThanhThuy

Nguyen ThanhThuy

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 17
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

Điểm thưởng gần đây (5)

  • Nguyen ThanhThuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 1 Thông tin và Tin học) (+3đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyen ThanhThuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 4 Sử dụng và bảo quản trang phục) (+3đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyen ThanhThuy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyen ThanhThuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 2 Lựa chọn trang phục) (+3đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyen ThanhThuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 1 Các loại vải thường dùng trong may mặc) (+3đ) Cách đây 3 tuần