AMBIENT

Nguyễn Thanh Đào's Profile

Nguyễn Thanh Đào

Nguyễn Thanh Đào

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 31
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Nguyễn Thanh Đào đã trả lời trong câu hỏi: Từ là gì Cách đây 1 tháng

  TỪ GỒM NHIỀU TIẾNG

Điểm thưởng gần đây (15)

 • Nguyễn Thanh Đào: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 3 Thực hành: Lựa chọn trang phục) (+2đ) Cách đây 13 giờ
 • Nguyễn Thanh Đào: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 2 Lựa chọn trang phục) (+1đ) Cách đây 13 giờ
 • Nguyễn Thanh Đào: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 1 Các loại vải thường dùng trong may mặc) (+1đ) Cách đây 13 giờ
 • Nguyễn Thanh Đào: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 6 Bài 9 Thứ tự thực hiện các phép tính) (+1đ) Cách đây 3 tuần
 • Nguyễn Thanh Đào: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 1 Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất) (+2đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Thanh Đào: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Thanh Đào: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 6 Bài 4 Số phần tử của một tập hợp và tập hợp con) (+1đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Thanh Đào: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 6 Bài 3 Ghi số tự nhiên) (+1đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Thanh Đào: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 6 Bài 2 Tập hợp các số tự nhiên) (+1đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Thanh Đào: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 6 Bài 1 Tập hợp và phần tử của tập hợp) (+1đ) Cách đây 1 tháng