ON
YOMEDIA

Thắng Văn's Profile

Thắng Văn

Thắng Văn

01/01/1970

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 6
Điểm 30
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (10)

  • Thắng Văn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Thắng Văn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Thắng Văn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Thắng Văn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Thắng Văn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Thắng Văn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Thắng Văn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Thắng Văn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Thắng Văn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Thắng Văn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1