YOMEDIA

Nguyễn Diễm Quỳnh's Profile

Nguyễn Diễm Quỳnh

Nguyễn Diễm Quỳnh

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 3
Điểm 18
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (7)

 • Nguyễn Diễm Quỳnh đã đặt câu hỏi: giúp mình nha ! ngày mai mình phải nộp Cách đây 3 tuần

  1 mảnh vườn hcn có chu vi 0,48 km. chiều rộng=3/5 chiều dài. tính s mảnh vườn đó với đơn vị hécta

 • Nguyễn Diễm Quỳnh đã trả lời trong câu hỏi: Tính khối lượng CuO và MgO Cách đây 3 tuần

  ... cảm ơn lun tui đang cần bài này

 • Nguyễn Diễm Quỳnh đã trả lời trong câu hỏi: giúp mình nha ! ngày mai mình phải nộp Cách đây 3 tuần

  cảm ơn ân tình của đại hiệp!! tiểu nữ xin cáo lui

 • Nguyễn Diễm Quỳnh đã đặt câu hỏi: giúp mình nha ! ngày mai mình phải nộp Cách đây 3 tuần

  cho các oxit Na2o, BaO, P2O5, So3, CaO, MgO, Fe2O3, Al2O3

  oxit nào tác dụng với:

  a, nước

  b, dung dịch H2SO4

  c, dung dịch NaOH

  viết phương trình

 • Nguyễn Diễm Quỳnh đã trả lời trong câu hỏi: Vẽ biểu đồ thể hiện mật độ dân số của các châu lục trên thế giới Cách đây 2 tháng

  giúp em với !!!!

 • Nguyễn Diễm Quỳnh đã đặt câu hỏi: giúp mình nha ! ngày mai mình phải nộp Cách đây 2 tháng

  BÀI 1 vẽ biểu đồ thể hiện mật độ dân số của các châu lục trên thế giới :

  CHÂU LỤC                  MẬT ĐỘ DÂN SỐ

  Châu Phi                         36

  Châu Mĩ                          23

  Châu á                           135

  Châu âu                         32

  Châu đại dương                4

  thế giới                         52

  a, vẽ biểu đồ thể hiện mật độ dân số của các châu lục

  b, nhận xét mật độ dân số của các châu lục

  BÀI 2 cho bảng số liệu sau: 

                                     DÂN SỐ CÁC CHÂU LỤC TRÊN THẾ GIỚI

  CHÂU LỤC              năm 1990                    năm 2010

  Châu Phi                 626,7                            10,3

  Châu Mĩ                  719,2                             913,9

  Châu á                    3172,7                          4139,5

  Châu âu                  719,5                            736

  Châu đại dương       26,7                              36,4

  a, vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số trên TG qua 2 năm

  b, nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu dân số của các châu lục

 • Nguyễn Diễm Quỳnh đã đặt câu hỏi: giúp mình nha ! ngày mai mình phải nộp Cách đây 2 tháng

  BÀI 1 vẽ biểu đồ thể hiện mật độ dân số của các châu lục trên thế giới :

  CHÂU LỤC                  MẬT ĐỘ DÂN SỐ

  Châu Phi                         36

  Châu Mĩ                          23

  Châu á                           135

  Châu âu                         32

  Châu đại dương                4

  thế giới                         52

  a, vẽ biểu đồ thể hiện mật độ dân số của các châu lục

  b, nhận xét mật độ dân số của các châu lục

  BÀI 2 cho bảng số liệu sau: 

                                     DÂN SỐ CÁC CHÂU LỤC TRÊN THẾ GIỚI

  CHÂU LỤC              năm 1990                    năm 2010

  Châu Phi                 626,7                            10,3

  Châu Mĩ                  719,2                             913,9

  Châu á                    3172,7                          4139,5

  Châu âu                  719,5                            736

  Châu đại dương       26,7                              36,4

  a, vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số trên TG qua 2 năm

  b, nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu dân số của các châu lục

Điểm thưởng gần đây (6)

 • Nguyễn Diễm Quỳnh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
 • Nguyễn Diễm Quỳnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tuần
 • Nguyễn Diễm Quỳnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tuần
 • Nguyễn Diễm Quỳnh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
 • Nguyễn Diễm Quỳnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
 • Nguyễn Diễm Quỳnh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng