AMBIENT

Ko Hỏi Tên's Profile

Ko Hỏi Tên

Ko Hỏi Tên

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 2
Điểm 12
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (5)

Điểm thưởng gần đây (4)

  • Ko Hỏi Tên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 4 tuần
  • Ko Hỏi Tên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • Ko Hỏi Tên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • Ko Hỏi Tên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 7 Những nét chung về xã hội phong kiến) (+1đ) Cách đây 4 tuần