RANDOM

Đảng Lê Xuân's Profile

Đảng Lê Xuân

Đảng Lê Xuân

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 5
Điểm 25
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (8)

 • Đảng Lê Xuân đã đặt câu hỏi: toán học lớp 6 Cách đây 1 tháng

  [x(x + 1) + 1] không chia hết cho 2

 • Đảng Lê Xuân đã trả lời trong câu hỏi: dịch sang tiếng việt Cách đây 2 tháng

  Đáp án là tránh vỏ dừa thì gặp vỏ dừa

 • Đảng Lê Xuân đã đặt câu hỏi: ca dao tục ngữ Cách đây 2 tháng

  tìm các ca dao tục ngữ về việc tự chăm sóc ,rèn luyện thân thể

 • Đảng Lê Xuân đã trả lời trong câu hỏi: 238433 đọc như thế nào? Cách đây 2 tháng

  câu 1:Hai trăm ba tám nghìn bốn trăm ba mươi ba

  câu 2:ko có đáp án

  câu 3:số nguyên

 • Đảng Lê Xuân đã trả lời trong câu hỏi: tính kết quả sau Cách đây 2 tháng

  45

 • Đảng Lê Xuân đã trả lời trong câu hỏi: tim x biết 55=317-x - 317 Cách đây 2 tháng

  x=55

 • Đảng Lê Xuân đã trả lời trong câu hỏi: Tìm số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 Cách đây 2 tháng

  3;54;27;18;9;6

 • Đảng Lê Xuân đã đặt câu hỏi: truyện truyền thuyết Cách đây 2 tháng

  các câu chuyện nói về giống nòi ngoài Con Rồng Cháu Tiên

Điểm thưởng gần đây (5)

 • Đảng Lê Xuân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
 • Đảng Lê Xuân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
 • Đảng Lê Xuân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
 • Đảng Lê Xuân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
 • Đảng Lê Xuân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng