ON
YOMEDIA

Nguyễn Nguyên's Profile

Nguyễn Nguyên

Nguyễn Nguyên

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 2
Điểm 27
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

Điểm thưởng gần đây (11)

  • Nguyễn Nguyên: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Nguyên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 4 Mô) (+3đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Nguyên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 3 Tế bào) (+3đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Nguyên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 2 Cấu tạo cơ thể người) (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Nguyên: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Nguyên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Nguyên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Nguyên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Nguyên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 3 Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng) (+3đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Nguyên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 2 Sự truyền ánh sáng) (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1