Đức Hoàng's Profile

Đức Hoàng

Đức Hoàng

02/02/2003

THPT Quang Trung- Hà Đông

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 17
Điểm 85
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (19)

 • Đức Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: Bài luyện tập Cách đây 1 tháng

  1.C  2.D  3.A  4.D  5.D  6.A 

  7.C  8.D  9.C  10.A  11.A  12.C 

  13.B  14.B  15.D  16.D  17.D  18.B  19.B (don't reup)

 • Đức Hoàng đã đặt câu hỏi: rút gọn biểu thức chứa căn Cách đây 1 tháng

  1-(căn a/1+căn a)

 • Đức Hoàng đã đặt câu hỏi: rút gọn biểu thức chứa căn Cách đây 1 tháng

  1-(căn a/1+căn a)

 • Đức Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x Cách đây 1 tháng

  Bài 5 
  a) rút x ra ngoài được x(x-7) = 0 => x =0 , x=7
  b) biến đổi được -3x(x-5/3) => 
  c) hàng đẳng thức (x-3)2=0 
  d) hàng đẳng thức 
  e) vô nghiệm

  f) (3+căn 13) /2 và (3-caawn)/2 ( bài này biến đổi và dùng '' đen ta '') 
        .... ( bạn nên yêu cầu 1 số câu thôi chứ nhiêu đây là 24 bài ngại quá :( )

 • Đức Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: Hình học Cách đây 1 tháng

  ID // KE , ID = KE ( sao khó hiểu vật ) (tui cmt ở đây để xem ai làm được nào hay sai đề ) ???? 

 • Đức Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: Đại Số Cách đây 1 tháng

   Mình chỉ từ từ , bạn chịu khó đọc !!! 

  a) Câu này bạn rút ở phía trên là 15x ra ngoài thì ta được tử số là 15x(-x+y) , tương tự phần mẫu số rút 3 ra ngoài được mẫu là 3(-x+y) sau đó triệt tiêu (-x+y) đi ta được 15x/3 => 5x ( kết quả cuối cùng đây ) ( bài làm của Đức Hoàng ( hoangnofa2002@gmail.com ) don't reup) 
  b) Câu này ở tử số bạn rút 4x ra ngoài thì  ta được 4x( x-y) , đối với mẫu số ta rút 5x bình ra ngoài thi còn lại : 5x bình ( x- y) , tiếp theo ta triệt tiêu ( x-y) cuối cùng còn lại 4x/5x bình , tiếp tục rút x nữa ta còn 4/5x ( kết quả cuối ) ( hoangnofa2002@gmail.com) 

  c) ở từ số là phương trình bậc 2 một ẩn x bạn biến đổi sẽ được ( x+1)(x+3) , phần từ rút 2 ra ngoài được 2(x+3) , thế là ta triệt tiêu (x+3) ở cả hai vế ta được (x+1)/2 ( completeeeee :> Yuppp ) 
  ( bài làm của Đức Hoàng ( hoangnofa2002@gmail.com) don't reup ) Jin.Deok>Hwang ( Fb ) 

 • Đức Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: bất phương trình Cách đây 1 tháng

  a) x thuộc từ -3 đến 1 
  b) ??? mình nghĩ là : x=+- 5 , x= +-4 

  c) x<=0 
  d) câu này đề bạn ghi thế mình không hiểu 

 • tờ 2000 đồng có 10 tờ 
  tờ 5000 đồng có 4 tờ 

  tờ 10 000 đồng có 2 tờ 
   ( don't reup) ( hoangnofa2002@gmail.com) 

 • Đức Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: Toán Lớp 7 Cách đây 1 tháng

  Hình ảnh của bài tập

  a) (BAD)=(BDA) ( chịu khó hiểu cách viết của mình nha ) 

  (HAD) + (HDA) = 900 

  (BAH) + (HAD) + ( DAC) = 900 

  => (HAD) + (BAH) + ( DAC ) = 90

  => (HDA) = (BAH) + (DAC) 

  (mà (HAD) = (DAC) vì AD là phân giác ) => (HDA) = ( BAH) + (HAD) = BAD 
      => (BAD) = (BDA) (đpcm)  ( bài làm của Đức Hoàng , don't reup) 

   

  b) góc C = 400 dễ dàng suy ra (HAC) = 600 ( do cùng cộng vào ra (AHC) = 900

                         dễ dàng suy ra (ABC) = 600 ( tức góc B ) 

   - góc B = 600 mà theo câu a) thì (BAD) = ( BDA) => (BAD) = ( BDA) = 600 ( 3 góc trong tam giác tổng bằng 1800

   - góc (BAD) = 600 => góc ( DAC) = 900-600= 300 (okay) 

  (bài làm của Đức Hoàng ( hoangnofa2002@gmail.com) don't reup)  ( like nếu bạn thích câu trả lời của mình)

   

 • Đức Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: giúp mình nhanh nhé Cách đây 1 tháng

  n = 3  

  ( n=3 là một đáp án nhưng mà đề là gì nếu đề chỉ hỏi tìm 1 n thì mình chỉ nghĩ có 3 là thỏa mãn ) 
  (don't reup ) ( like nha :) ) 

Điểm thưởng gần đây (17)

 • Đức Hoàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
 • Đức Hoàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
 • Đức Hoàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
 • Đức Hoàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
 • Đức Hoàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
 • Đức Hoàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
 • Đức Hoàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
 • Đức Hoàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
 • Đức Hoàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
 • Đức Hoàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng