AMBIENT

Trần Trung Tấn's Profile

Trần Trung Tấn

Trần Trung Tấn

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 2
Điểm 13
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

Điểm thưởng gần đây (3)

  • Trần Trung Tấn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Trần Trung Tấn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Trần Trung Tấn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 1 Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN) (+3đ) Cách đây 4 tháng