ON
YOMEDIA

Tạ Nguyên's Profile

Tạ  Nguyên

Tạ Nguyên

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 4
Điểm 22
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (9)

Điểm thưởng gần đây (6)

  • Tạ Nguyên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Tạ Nguyên: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Tạ Nguyên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Tạ Nguyên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Tạ Nguyên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Tạ Nguyên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1