Tặng Khải's Profile

Tặng Khải

Tặng Khải

06/03/2005

Phòng GD - ĐT huyện Vân Hồ

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

  • Tặng Khải đã đặt câu hỏi: Giải giúp mình với, mai mình thi học kì rồi :))) Cách đây 4 tháng

    một bình nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng là 100g chứa 250g nước ở 20 độ. người ta thả một miếng đồng có khối lượng là 150g đã được nung với nhiệt độ là 120độ. tính nhiệt độ cuối cùng của nước biết nhiệt dung riêng của nhôm đồng và nước  880J/kg.K, 380J/kg.K, 4200J/kg.K

  • Tặng Khải đã trả lời trong câu hỏi: Viết đoạn văn Cách đây 4 tháng
  • Tặng Khải đã đặt câu hỏi: Giải giúp mình với, mai mình thi học kì rồi :))) Cách đây 4 tháng

    một bình nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng là 100g chứa 250g nước ở 20 độ. người ta thả một miếng đồng có khối lượng là 150g đã được nung với nhiệt độ là 120độ. tính nhiệt độ cuối cùng của nước biết nhiệt dung riêng của nhôm đồng và nước  880J/kg.K, 380J/kg.K, 4200J/kg.K

Điểm thưởng gần đây (3)

  • Tặng Khải: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Tặng Khải: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Tặng Khải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng